Meer daden, minder woorden

Uw voordelen

Top 6 van ervaren voordelen van onze dienstverlening:

  1. MultiFlexx organiseert uw flexibele schil efficiënt en rechtmatig.
  2. U hoeft geen 300 facturen aan zzp’ers te betalen, maar betaalt één factuur aan ons.
  3. Alle kosten van flexibele arbeid worden voorgefinancierd.
  4. U krijgt een managementrapportage van uw flexibele inzet, met analyses. Zo ziet u snel wat goed loopt, wat beter kan én waar u kunt besparen.
  5. U krijgt geschikt personeel via allerlei gespecialiseerde bureaus, maar handelt dit administratief af via ons.
  6. Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en cao’s, informeren u hierover en voeren dit eenduidig door voor al uw flexkrachten.