Meer daden, minder woorden
  • MultiFlexx is NEN 4400-1 gecertificeerd sinds 2009 en VCU gecertificeerd sinds 2010.
  • Sinds 1994 richt MultiFlexx zich als dienstverlener op het ondersteunen van partijen bij onder meer het rechtmatig werken en uit handen nemen van de administratie van (flexibele) arbeid.
  • MultiFlexx doet dit met volle inzet en is dan ook verheugd mede te delen dat zij in 2015 als tweede en in 2014 als derde is geëindigd in de categorie ‘Managed Service Provider’ (MSP) tijdens de jaarlijkse ‘Zzp-bemiddelaar van het Jaar’-verkiezing.