Meer daden, minder woorden

Digitale meetlat voor wettelijke eisen

Met onze FlexAudit ® worden alle arbeidskrachten langs een digitale meetlat gelegd en onderzocht of aan alle wettelijke vereisten is voldaan. Het kan hier gaan om (binnen- en buitenlandse) uitzendkrachten, gedetacheerden en zzp’ers. Met de FlexAudit ® kan worden gecontroleerd of bijvoorbeeld is voldaan aan de wettelijke looneisen en de arbeidstijdenwet, maar ook of een arbeidskracht alle papieren heeft aangeleverd die nodig zijn voor de wettelijk verplichte administratie. 

We maken per opdrachtgever een dossier aan en controleren per arbeidskracht of alles op orde is. Zo is sprake van maatwerk voor iedere opdrachtgever. Op deze wijze heeft u de zekerheid dat alle arbeidskrachten op een juiste manier aan de slag zijn. Bij een controle van een overheidsinspectie wordt met één ‘muisklik’ duidelijk dat zaken op de juiste manier zijn geregeld. Het gebruik van de FlexAudit ® bespaart iedere opdrachtgever veel tijd en kosten. Natuurlijk blijven we de FlexAudit ® aanpassen aan de veranderende regelgeving. Tijdens de ontwikkeling is onze audit getoetst bij de controlerende instanties. Dat blijven we periodiek doen.

Wilt u weten hoe de FlexAudit ® voor uw bedrijf een waardevolle toevoeging kan zijn? Neem dan contact met ons op.