Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord
Meer daden, minder woorden

Optimaliseer uw proces en bespaar

Gemiddeld bestaat 8 tot 9% van het personeel uit flexkrachten. Vaak huurt u hen in bij verschillende uitzend- of detacheringsbureaus of als zzp’er. Hierdoor kunt u het zicht op dit deel van uw personeel kwijtraken en loopt u het risico dat niet alles rechtmatig verloopt. Bovendien kost de administratieve afwikkeling u extra tijd en geld.

Kostenbesparing 

Al sinds 1994 organiseren en managen wij de totale flexibele schil voor onze klanten. U blijft gewoon met uw huidige leveranciers van flexibel personeel zaken doen, maar besteedt het management uit aan MultiFlexx. Zo komt het beheer van al uw flexkrachten in één hand. Hierdoor optimaliseert u het proces en bespaart u tijd en kosten. Met één factuur voor al uw flexibele personeel nemen uw facturatiekosten drastisch af. Vaak realiseren we ook per verwerkt uur besparingen. Daarnaast kunnen we een digitale makelaarsrol voor u vervullen bij vacatures. Zo bieden wij u een optimaal venster naar de arbeidsmarkt tegen de beste tarieven. Met ons Vendor Management Systeem kunnen we de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) van leveranciers beoordelen. Dit systeem verbetert ook uw rapportagemogelijkheden. Bovendien ontvangt u een centrale managementrapportage over de totale flexinzet. Deze vormt een goede basis voor verdere besparingen.

Procesoptimalisatie 

MultiFlexx kent uw branche als geen ander. Een succesvolle invulling van vacatures met meerdere uitzend- en werving- en selectiebureaus vraagt om meesterschap. Vanuit onze expertise kunnen we dit proces voor u digitaliseren. Met als resultaat: kostenbesparing, inzicht en grip op het proces.

Fouten kosten geld 

Het gemiddelde foutenpercentage van uitzendfacturen bedraagt 11%. De controle en correcties hierop kosten uw organisatie tijd en geld. De kosten van een enkele factuurcorrectie bedragen circa €45,-. Onze dienstverlening dringt dit foutenpercentage voor u terug tot praktisch nul. Ook dit levert u forse besparingen op. 

Wet ketenaansprakelijkheid en Europese aanbesteding 

Het werken met meerdere bureaus brengt risico’s met zich mee. Zeker bij niet-gecertificeerde uitzendbureaus zijn deze groot. Op basis van de Wet ketenaansprakelijkheid kan de Belastingdienst u aansprakelijk stellen voor niet betaalde loonbelasting of premies door andere partijen. Ook moet bij verschillende partijen controle plaatsvinden. Door onze inzet bent u van deze risico’s gevrijwaard. MultiFlexx is gecertificeerd (NEN en VCU) en controle kan op elke gewenste locatie worden uitgevoerd. Rechtmatigheid rond het inkooptraject vormt ook op het niveau van de Europese aanbesteding een onbetwistbaar aandachtspunt. Wij regelen dit proces conform de Europese aanbestedingsregels of ondersteunen u hierbij. 

Snelle implementatie 

Het invoeren van flexmanagement realiseren wij snel. Onze samenwerking begint met het maken van een flexanalyse. Hierbij kijken we specifiek naar de mogelijkheden van procesoptimalisatie en besparing binnen uw organisatie. U krijgt snel en duidelijk inzicht met behulp van doeltreffende checklists en analyses. Daarna doen we een voorstel voor een degelijk implementatie- en communicatieplan. Kunt u zich hierin vinden? Dan start de implementatie, die circa 4 weken in beslag neemt. Natuurlijk vinden tussentijds geagendeerde evaluaties plaats.

Zorgeloos van flexkracht naar flexvermogen door kennis, maatwerk en Rotterdamse daadkracht. Bent u toe aan minder woorden en meer daden?

+31 (88) 245 87 30
Contact opnemen