Meer daden, minder woorden

Op basis van de laatste wet- en regelgeving

De inzet van flexkrachten vraagt specifieke juridische kennis. Zo vraagt het aannemen van werk een andere contractvorm en facturering dan het ter beschikking stellen van arbeid. Flexkrachten vallen ook onder de cao. In de zorgsector gelden bovendien wettelijke regels voor de bevoegd- en bekwaamheid van het personeel. Dit is nog maar een greep uit alle juridische haken en ogen rond flexibele inzet van personeel.

Onze juristen arbeidsrecht geven u concrete juridische adviezen, toegesneden op uw situatie. We kunnen bijvoorbeeld uw contracten beoordelen en adviseren hoe u deze rechtmatig opstelt. Daarnaast informeren we u proactief over veranderingen in wetgeving en cao’s. Ook kunnen wij uw flexibele personeelsbestand met een juridische bril analyseren en u handvatten geven om hun inzet correct en rechtmatig te regelen, inclusief een checklist voor uw dossiers. 

De regels en wetten op het gebied van flexibele personeelsinzet veranderen voortdurend. Wij adviseren u op basis van de laatste wet- en regelgeving in uw sector. Met onze digitale toepassingen kunnen we tijdig voor u detecteren waar actie vereist is.