Meer daden, minder woorden
29 december 2021, 15:00
Charissa Schippers

Per 1 januari 2022 geldt een verhoging van de salariseisen die gelden voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan werken als kennismigrant. Dit zijn werknemers met een andere nationaliteit dan van een land uit de EU/EER of Zwitserland.

Wanneer een werkgever een kennismigrant wil inzetten, gelden hiervoor enkele eisen. De organisatie van de werkgever moet erkend referent zijn bij de IND om kennismigranten aan te nemen. Daarnaast moet de werknemer een bepaald brutoloon verdienen.

Per 1 januari 2022 komen er twee wijzigingen. Ten eerste wordt de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) zodanig gewijzigd dat nieuwe werkvergunningen langer geldig kunnen zijn (maximaal drie jaar) en de buitenlandse werknemer het volledige loon op zijn bankrekening gestort moet krijgen. Daarnaast worden de salariseisen met 1,85% verhoogd. Er gelden na deze stijging drie verschillende salariseisen voor kennismigranten in 2022:

  • € 3.549 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar;
  • € 4.840 voor kennismigranten vanaf 30 jaar;
  • € 2.543 voor kennismigranten die na het afronden van een goedgekeurde bachelor-, master-, of postdoctorale opleiding binnen drie jaar in Nederland aan het werk gaan (leeftijdsonafhankelijk).

Deze salariseisen zijn exclusief het vakantiegeld, de waarde van in natura uitgekeerd loon en onregelmatig loon waarvan niet zeker is of het wordt uitbetaald, zoals overwerkvergoedingen en fooien. Onkostenvergoedingen en vaste toeslagen als een dertiende maand tellen alleen mee als deze vergoedingen en toeslagen zijn opgenomen in het contract en de vergoedingen elke maand worden overgemaakt naar een bankrekening op naam van de kennismigrant.

Wilt u kennismigranten inschakelen om goede prestaties te kunnen blijven leveren op een gespannen arbeidsmarkt? MultiFlexx is een betrouwbare partner en erkend referent bij de IND en kan u helpen bij het rechtmatig inzetten van kennismigranten. Wij beschikken over bedrijfsjuristen met kennis en ervaring met internationale arbeid en nemen uw administratieve en juridische verplichtingen uit handen.

Terug naar overzicht

  • International

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder weet alles over dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op.

Verder lezen?