Actions speak louder than words
1 oktober 2021, 00:00
Dennis Küchler

De uitzendsector is continu in beweging. De algemeen verbindend verklaarde cao voor Uitzendkrachten 2019-2021 loopt ten einde. Per 1 januari 2022 zal deze cao diverse wijzigingen ondergaan.

In de cao wordt onderscheid gemaakt tussen fase A, B en C.

Fase A duurt 78 weken. In deze fase mag de uitzendkracht een onbepaald aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Ook wordt de uitzendovereenkomst bij ziekte of bij het einde van een opdracht per direct beëindigd. De plannen zijn als volgt: de periode van fase A zal teruggaan van 78 naar 52 weken.

In fase B mag de uitzendkracht binnen vier jaar maximaal zes tijdelijke contracten krijgen. In deze fase heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling bij ziekte of na het einde van een opdracht. Het is aan het uitzendbureau om passend werk te zoeken voor de uitzendkracht. Na vier jaar, of zes tijdelijke contracten, gaat fase C in. De plannen zijn als volgt: de periode van fase B zal teruggaan van vier naar drie jaar. Nog steeds mogen er zes contracten worden afgesloten.

Aan fase C zal volgens de huidige plannen niets worden veranderd. Wel wordt de inlenersbeloning uitgebreid. Hier wordt een eenmalige uitkering en een thuiswerkvergoeding aan toegevoegd. Daarnaast zal de referteperiode voor het StiPP-pensioen worden teruggebracht van 26 naar 8 gewerkte weken.

Wilt u zich goed voorbereiden op de komende veranderingen in de uitzendsector? Vraag de Flex Adviseurs van MultiFlexx om advies! Zij zijn experts op het gebied van uitzenden en helpen u graag met het implementeren van de nieuwe regelgeving.

Back to the overview

  • cao
  • uitzenden

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?