Cookie preferences
SettingsI agree
Actions speak louder than words
15 maart 2023, 15:00
David de Blois

Tekst ABU-cao 2023 beschikbaar

Op de website van de ABU is de nieuwe tekst van de cao voor Uitzendkrachten 2023 gepubliceerd.

Een belangrijke wijziging is dat de uitzendovereenkomst van een uitzendkracht niet meer van rechtswege eindigt bij ziekte. Wanneer de uitzendkracht een uitzendovereenkomst met uitzendbeding heeft is het momenteel zo dat deze automatisch eindigt bij arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht. Dit geldt dus niet meer vanaf 1 juli 2023.

Vanaf 1 juli 2023 wijzigt ook de wachtdagcompensatie voor uitzendkrachten. Op dit moment heeft een uitzendkracht te maken met 1 of 2 wachtdagen alvorens doorbetaling van het loon of ziektewetuitkering kan worden ontvangen. Hiervoor ontvangt de uitzendkracht wachtdagcompensatie, een percentage van het loon per maand. Vanaf 1 juli 2023 hebben uitzendkrachten geen recht meer op wachtdagcompensatie conform de ABU cao.  

Back to the overview

  • Care
  • Education
  • Business services
  • Technology
  • International

Read further?