Actions speak louder than words
7 oktober 2021, 00:00
Dennis Küchler

Voor hoofdaannemers is het erg lastig om volledig op de hoogte te zijn van wie er werkzaam is op de werkvloer. Onderaannemers huren onderaannemers en zo wordt de keten steeds langer. Desalniettemin houdt de overheid de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de gehele keten. Als hoofdaannemer of onderaannemer die ook onderaannemers inhuurt loop je daarom een aantal belangrijke risico’s:

Bij boetes voor illegale tewerkstelling geldt er ketenaansprakelijkheid. Indien een onderaannemer iemand van buiten de EU zonder vergunning laat werken, wordt elke schakel in de keten daarvoor afgerekend. De boete bedraagt €8.000,- per persoon. Bij meer dan drie personen, bedraagt het €12.000,- per persoon. Heb je al een overtreding op je naam staan? Dan wordt de boete verdubbeld, of zelfs verdriedubbeld. Bij drie overtredingen kan de onderneming zelfs worden stil gelegd. 


Daarnaast kunnen hoofdaannemers aansprakelijk worden gehouden als onderaannemers hun werkgeverpremies niet afdragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de onderaannemers schijnzelfstandigen in dienst heeft. Dan moeten met terugwerkende kracht werkgeverpremies worden betaald. Dat kan oplopen tot een flinke som die ook nog verhoogd kan worden door boetes van de Belastingdienst (lees verder).


Om deze boetes te voorkomen dient u een goede administratieve controle uit te voeren op uw onderaannemer. Dit moet voor en tijdens de werkzaamheden. Zeker nu het voor (buitenlandse) onderaannemers steeds lastiger is om een g-rekening om in Nederland af te sluiten is het des te belangrijker dat u een goede controle uitvoert op uw onderaannemer. 


Check4Balance (lees verder) voert voor u deze controles uit. Door voor u de juiste documenten op te vragen en te beheren worden de risico geminimaliseerd. Daarnaast voeren wij op locatie controles uit om te zorgen dat alle arbeidskrachten hun papieren op orde hebben. Zo voorkomt u hoge boetes en houdt u het overzicht. 


Voor meer informatie, neem contact op via info@check4balance.nl Check4Balance is een onderdeel van de MultiFlexx Groep.

Back to the overview

  • Technology
  • Techniek
  • Identificatie
  • Schijnzelfstandigheid
  • Boete

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?