Cookie preferences
SettingsI agree
Actions speak louder than words
22 april 2024, 00:00
David van Oord

De rechtbank oordeelde dat een onvoorwaardelijke toezegging tot verlenging van een arbeidsovereenkomst, zelfs als de leidinggevende mogelijk niet officieel bevoegd was, toch rechtsgeldig was. De kern van de zaak lag in het gerechtvaardigde vertrouwen dat de arbeidskracht mocht hebben op basis van de schijn van bevoegdheid die de leidinggevende had gewekt. Dit benadrukt het belang van duidelijke communicatie en transparantie binnen organisaties, vooral bij het aangaan van arbeidsrelaties. De uitspraak resulteerde in de verlenging van de arbeidsovereenkomst voor een jaar en het afwijzen van een ontbindingsverzoek. Een belangrijke herinnering voor werkgevers en arbeidskrachten om zorgvuldig te zijn in hun toezeggingen en om altijd heldere communicatie na te streven.

Back to the overview


Read further?