Cookie preferences
SettingsI agree
Actions speak louder than words
14 maart 2023, 09:00
David de Blois

Kabinet wil ketenregeling wijzigen 

Het kabinet wil de termijn van zes maanden om de ‘keten’ van tijdelijke arbeidsovereenkomsten te doorbreken verlengen naar vijf jaar.

Dit plan van het kabinet komt voort uit de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt van 2022 waarin het kabinet plannen uiteen heeft gezet om de arbeidsmarkt te hervormen. Door na drie tijdelijke contracten of na drie jaar aan tijdelijke contracten de werknemer een halfjaar niet in dienst te nemen, ontstaat momenteel een nieuwe keten van tijdelijke contracten. Dit wil de minister dus ondervangen met het verlengen van deze termijn naar vijf jaar.

Ook wil het kabinet oproepcontracten vervangen met zogenoemde basiscontracten. Hierin komt het aantal minimaal te werken uren te staan en het inkomen. Buiten deze minimaal te werken uren, komt er een maximaal aantal uren in het contract. Werknemers kunnen dan ook een oproep weigeren die buiten het vastgelegde aantal uren valt. Dit voorstel heeft een hoop weg van het min/max-contract.

Tot slot wil het kabinet en minimum uurtarief invoeren voor zzp’ers. De minister denkt hierbij aan een tarief tussen de 30 en 35 euro. Volgens de minister zou dit de positie van werkenden met een zwakkere onderhandelingspositie moeten versterken.

Back to the overview

  • Care
  • Education
  • Technology
  • Business services
  • International

Read further?