Actions speak louder than words
28 september 2021, 00:00
Dennis Küchler

Al jaren bestaat er onduidelijkheid over de beoordeling van arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid en wanneer is een zzp’er een “echte” zelfstandige?

De Wet DBA die sinds 2016 geldt zou meer duidelijkheid en rust brengen, maar dit is niet gelukt. Sindsdien is de wetgever opzoek naar een oplossing en ondertussen werd een handhavingsmoratorium ingesteld. In andere woorden: schijnzelfstandigheid wordt slechts beperkt gehandhaafd.

Het kabinet heeft gemeld dat het handhavingsmoratorium voorlopig van kracht blijft, maar let op: Er wordt wel al gehandhaafd bij bedrijven die door de Belastingdienst worden gezien als kwaadwillend. Hiervan is sprake wanneer er een evidente fictieve dienstbetrekking is die met opzet is aangegaan. Als de Belastingdienst deze elementen kan bewijzen, wordt er een boete gegeven.

Doorgaans zal de Belastingdienst een opdrachtgever waarbij schijnzelfstandigheid wordt geconstateerd een waarschuwing geven met aanwijzingen om de situatie te verbeteren. Volg je deze aanwijzingen niet op binnen drie maanden? Dan staat er een boete tegenover.

Een interessant en actueel voorbeeld is de Uber rechtszaak van 13 september (lees hier verder over de rechtszaak). De rechter heeft geoordeeld dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, maar Uber geeft al aan het vonnis te negeren, terwijl het vonnis wel onmiddellijk van kracht is. Zal de Belastingdienst gaan onderhandelen met Uber? Of zal Uber een grote boete te wachten staan? We zullen het moeten afwachten.

 

Pilot webmodule

Januari dit jaar is een pilot webmodule door de overheid gepubliceerd. Het doel van de webmodule is dat opdrachtgevers door middel van een vragenlijst helder krijgen of ze iemand kunnen inhuren als zzp’er of dat er een arbeidscontract nodig is. Het volgende is gebleken uit de pilot:

  • -Slechts 57% van de deelnemers kreeg meer duidelijkheid over de criteria die van belang zijn bij de beoordeling van de arbeidsrelatie.
  • -In 33,9% van de gevallen was er sprake van een dienstbetrekking.
  • -In 28% van de gevallen was er geen sprake van dienstbetrekking.
  • -In 9,7% was er mogelijk sprake van een fictieve dienstbetrekking.
  • -In overige gevallen kon er geen oordeel worden gegeven.

Het kabinet geeft aan dat de webmodule voor alsnog zal functioneren als een hulpmiddel voor werkgevers. Een volgend kabinet zal moeten bepalen of er wel of geen juridische zekerheid kan worden ontleend aan het invullen van de vragenlijst. Juridische zekerheid zou mogelijk de duidelijkheid kunnen bieden waar de arbeidsmarkt om vraagt, maar dan moet de webmodule wel goed genoeg werken. We zullen het moeten afwachten.


De pilot Webmodule: Pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (pilotwba.nl)


Back to the overview

  • wetgeving
  • handhaving
  • zzp
  • schijnzelfstandigheid

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?