Actions speak louder than words
19 maart 2020, 00:00
Carlo Hoogsteder

Frequently asked questions (FAQ)

De regeling van Werktijdverkorting is geschrapt. Sinds dinsdagavond 17 maart ’20 geldt een nieuwe regeling genaamd de NOW. Dat is een loonkostensubsidie, die binnenkort kan worden aangevraagd.

Mogelijke vragen van werknemers

Q: Behoud ik mijn salaris?

A: Ja iedereen behoudt het salaris. Je werkgever betaalt het volledige salaris door. 

Q: Waarom krijgt mijn werkgever een deel van mijn loonkosten vergoed?

A: De huidige situatie is nog nooit voorgekomen in Nederland. Het leidt tot acute omzetdaling ingegeven door nationaal opgelegde regelgeving. Om ervoor te zorgen dan de BV Nederland door kan gaan, nu en na de coronacrisis, komt de overheid bedrijven en organisaties financieel tegemoet. Op deze manier hoeft niemand ontslagen te worden.

Q: Loopt de uitbetaling van mijn salaris via een WW-uitkering?

A: Nee, de uitbetaling heeft niets te maken met WW-uitkering. Je teert dus niet in op jouw WW-rechten. 

Q: Moet ik doorwerken?

A: Ja. Nederland werkt ‘gewoon’ door. Wel is het noodzakelijk overleg te hebben met je werkgever over het ‘hoe’. Vanuit de overheid wordt aangeraden zo veel mogelijk thuis te werken. Over dat thuiswerken moet je afspraken maken. Beschik je over alle middelen (pc/telefoon/verbinding met de bedrijfsserver), hoe richt je de overleggen in, hoe jou je elkaar op de hoogte en wanneer heb je telefonisch contact? Dit zijn slechts enkele voorbeelden. 

Q: Kan ik ontslagen worden tijdens de NOW?

A: Om bedrijfseconomische redenen mag je niet ontslagen worden. Alle andere redenen zijn onverminderd van kracht. 

Q: En na de periode NOW?

A: Na de NOW gaat de reguliere regelgeving in. En dan geldt ook de normale ontslagbescherming weer. 

Q: Wat gebeurt er als mijn contract afloopt tijdens de NOW?

A: Dan geldt de normale regelgeving. Dat betekent dat de werkgever jouw contract niet hoeft te verlengen.

Mogelijke vragen van flexkrachten

Q: Ik ben flexkracht, stopt mijn opdracht nu of is daar vanuit de overheid ook regelgeving voor vastgesteld.

A: Ja ook voor flexkrachten is er regelgeving; de flexwerkerssubsidie eveneens vanuit de NOW.

Q: Zijn alle details van de NOW bekend?

A: Nog niet. De overheid geeft aan dat dat binnen nu en twee weken bekend zal zijn. 

Q: Eerder waren er voorwaarden aan de NOW verbonden als het opsouperen van de WW-rechten en de hoogte van de loonaanvulling. Hoe zit dat nu?

A: De regeling is verruimd en er is geen sprake meer van bovengenoemde voorwaarden.

Q: Wordt er nu van mij actie verwacht? Moet ik iets doen?

A: Nee, jij hoeft niets te doen. Jouw opdrachtgever gaat voor jou aan de slag.


Disclaimer

Dit bericht is verzonden op 19 maart. Zoals u weet kan er binnen korte tijd veel veranderen. Mochten de omstandigheden veranderen laten wij u dit weten.

Back to the overview

  • Education
  • Technology
  • Business services
  • Care

Marc Sitskoorn

Marc Sitskoorn

Marc Sitskoorn knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?