Actions speak louder than words
19 maart 2020, 00:00
Carlo Hoogsteder

Deze factsheet van MultiFlexx is speciaal gemaakt voor organisaties die op dit moment flexkrachten inzetten via MultiFlexx. Het kan hier gaan om uitzendkrachten, payrollkrachten, zzp’ers of flexkrachten via een derde.

Om te beginnen hopen wij uiteraard dat het u en uw dierbaren goed gaat.

Iedere onderneming of instelling heeft te kampen met het Coronavirus. Mogelijk betekent dit voor uw onderneming ook dat er tijdelijk minder behoefte is aan de inzet van flexkrachten. In deze factsheet geven wij, onder de huidige stand van zaken, u een overzicht per type flexkrachten met betrekking tot de rechten en plichten van alle betrokken partijen en de mogelijkheden die de overheid biedt.

Uiteraard staan wij u graag te woord voor persoonlijke vragen en advies op dit gebied

Uitzendkracht fase a met uitzendbeding

 • Een uitzendkracht die korter dan 26 weken voor u werkt kan vanaf de volgende werkdag worden opgezegd.
 • Voor een uitzendkracht die 26 weken of meer heeft gewerkt geldt een opzegtermijn van 10 kalenderdagen. Deze uitzendkracht is een oproepkracht, voor hem of haar geldt dus dat iedere oproep die is gedaan niet kan worden gewijzigd binnen vier kalenderdagen tot de oproep. Deze uren moeten worden betaald aan de uitzendkracht.

Uitzendkracht fase b of fase a zonder uitzendbeding

 • Deze uitzendkrachten hebben een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tot de einddatum van deze arbeidsovereenkomst hebben zij recht op het aantal afgesproken uren.
 • Ook bij een 0-urenovereenkomst kan een uitzendkracht recht hebben op een aantal uur per periode gebaseerd op het arbeidsverleden. Per uitzendkracht kunnen wij u een overzicht verschaffen.
 • Deze uitzendkracht is een oproepkracht, voor hem of haar geldt dus dat iedere oproep die is gedaan niet kan worden gewijzigd binnen vier kalenderdagen tot de oproep. Deze uren moeten worden betaald aan de uitzendkracht.

Payrollkracht

 • Voor een payrollkracht geldt hetzelfde als een uitzendkracht fase b of fase a zonder uitzendbeding.
 • Er is geen verplichting voor u om een zzp’er in te zetten. Over het algemeen kan de zzp’er volledig worden opgezegd met de opzegtermijn van een maand. Ook in deze maand is er geen verplichting tot inzet.
 • Een opdrachtgever heeft niet de verplichting niet-gewerkte uren te vergoeden.

Zzp’er

 • Er is geen verplichting voor u om een zzp’er in te zetten. Over het algemeen kan de zzp’er volledig worden opgezegd met de opzegtermijn van een maand. Ook in deze maand is er geen verplichting tot inzet.
 • Een opdrachtgever heeft niet de verplichting niet-gewerkte uren te vergoeden.

 

Ziekmeldingen

MultiFlexx behandelt de ziektegevallen van uitzend- en payrollkrachten die bij ons in dienst zijn. Een uitzend- of payrollkracht die klachten heeft of verplicht in quarantaine is gesteld registreren wij als ziek. Alleen voor de uitzendovereenkomst met fase a betekent dit dat de opdracht per direct wordt beëindigd. MultiFlexx informeert u hierover in een voorkomend geval. Een uitzend- of payrollkracht die zelf kiest voor quarantaine of niet wil werken wordt niet geregistreerd als ziek. De werknemer heeft geen recht op loon.

Regelingen overheid

Mocht u door verlies van werkzaamheden minder of geen uitzend- of payrollkrachten inzetten dan treden wij graag in overleg met u. Er zijn mogelijkheden vanuit de Rijksoverheid om flexibel personeel in dienst te houden waarbij compensatie plaatsvindt. Zo blijven deze flexkrachten in de toekomst mogelijk alsnog aan u verbonden.

Mocht u minder zzp’ers in gaan zetten, dan wijst MultiFlexx hen op de aanvullende maatregelen van de overheid waarbij deze zzp’ers steun krijgen voor levensonderhoud.

Disclaimer

Dit bericht is verzonden op 19 maart. Zoals u weet kan er binnen korte tijd veel veranderen. Mochten de omstandigheden veranderen laten wij u dit weten.

Back to the overview

 • Education
 • Technology
 • Business services
 • Care

Marc Sitskoorn

Marc Sitskoorn

Marc Sitskoorn knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?