Actions speak louder than words
17 december 2021, 00:00
Charissa Schippers

Op 1 januari 2022 treedt de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking. De wet heeft grote gevolgen voor nieuwe zzp’ers in de zorg door de komst van de meldplicht. Lees hieronder wat de Wtza met zich meebrengt, wat de meldplicht inhoudt voor zzp’ers, en wat MultiFlexx voor u kan betekenen bij het implementeren van de wetgeving.

Het doel van de Wtza is het verbeteren van de kwaliteit van zorg in Nederland, ten eerste door het beter in beeld krijgen van zorgaanbieders bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), ten tweede door vooral aan beginnende zorgaanbieders een beter bewustzijn te creëren aan welke eisen moet worden voldaan voordat zij mogen beginnen met de zorgverlening. Hiervoor is de meldplicht bedoeld.

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle zorgaanbieders geregistreerd staan in het Landelijk register zorgaanbieders, oftewel het Zorgaanbiedersportaal. Zzp’ers in de zorg worden door de nieuwe wet juridisch aangemerkt als zorgaanbieder. Dit is waar de meldplicht in beeld komt: alle zzp’ers die starten in de zorg, moeten zich melden vóórdat zij beginnen met zorgverlening, zodat zij in het Zorgaanbiedersportaal te vinden zijn. Bij het melden verklaren zij op de hoogte te zijn van de kwaliteitseisen van hun zorg en dat zij deze toe zullen passen. De IGJ heeft de zzp’er dan in beeld en kan eventueel een controle uitvoeren. Melden zzp’ers zich niet, dan riskeren zij een hoge boete die kan oplopen tot €21.750. Voor zorginstellingen geldt dat zij verplicht zijn te controleren of zzp’ers zich hebben gemeld. Dit doen zij door het Zorgaanbiedersportaal te controleren. Deze verplichting vloeit voort uit de eindverantwoordelijkheid over de kwaliteit van zorg die op de locatie wordt verleend.

Bij MultiFlexx controleren wij of het dossier van zzp’ers aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet. Onze Flex Adviseurs zullen daarom vanaf 1 januari 2022 ook in het Zorgaanbiedersportaal controleren of nieuwe zzp’ers zich hebben gemeld voordat zij aan hun werkzaamheden beginnen.

Heeft u vragen over de nieuwe zorgwetgeving en wat dit verder voor u kan betekenen? Neem dan contact op met MultiFlexx.

Back to the overview

  • Care
  • zorg
  • wtza
  • zorgwetgeving
  • wetgeving
  • zzp

Read further?