Actions speak louder than words
2 juli 2019, 08:45
Carlo Hoogsteder

Oproepovereenkomst

De rechtspositie van de oproepkracht (een werknemer met geen vaststaand aantal uren per periode) wordt verstevigd.

Een oproepkracht moet 4 dagen van te voren schriftelijk of elektronisch worden opgeroepen.

Wordt de dienst korter dan 4 dagen van te voren geannuleerd? De oproepkracht heeft recht om de geannuleerde dienst alsnog uitbetaald te krijgen. Indien het aantal uren van de dienst wordt ingekort binnen 4 dagen moeten deze geannuleerde uren ook worden uitbetaald.

Een oproepkracht die 12 maanden in dienst is moet een aanbod worden gedaan om de gemiddelde arbeidsduur over deze periode vast te zetten. De oproepkracht heeft dan recht op dat aantal uren.

Een oproepkracht die op 1 januari 2020 12 maanden in dienst is moet voor 1 februari 2020 een aanbod worden gedaan.

Voor oproepkrachten (en ‘normale’ arbeidskrachten) moet een hogere sectorpremie worden betaald wanneer zij een arbeidsovereenkomst hebben zonder vastomlijnd aantal uren of voor bepaalde tijd.

Onderscheid uitzenden en payrollen

Met de inwerkingtreding van de WAB wordt een payrollcontract een bijzondere vorm van een uitzendcontract.

 • Er is sprake van payrollen als de werkgever arbeidskrachten ter beschikking stelt zonder allocatiefunctie.
 • Men heeft het over uitzenden wanneer de formele werkgever taken verricht als werving, selectie en bemiddeling van werknemers.
 • Er is sprake van payrollen als de werkgever de werknemers exclusief ter beschikking stelt aan één opdrachtgever.
 • Er gaan andere arbeidsvoorwaarden gelden voor payrollkrachten dan voor uitzendkrachten. Voor uitzendkrachten blijft de inlenersbeloning van kracht. Voor payrollkrachten moeten de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de inlener worden overgenomen.
 • De inlener moet schriftelijk de arbeidsvoorwaarden verstrekken aan de uitlener.
 • Wanneer de inlener geen eigen werknemers in dienst heeft die gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren moeten arbeidsvoorwaarden worden toegekend aan de werknemer die gelijk zijn aan de branche.

Ketenregeling

 • De ketenregeling wordt verruimd. Nu kan een medewerker maximaal 24 maanden 3 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd krijgen. Dit wordt 36 maanden, het gaat nog steeds om maximaal 3 arbeidsovereenkomsten.
 • De periode van onderbreking tussen de keten blijft 6 maanden.

Transitievergoeding

 • Per 1 januari 2020 heeft een arbeidskracht waarvan het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht op een transitievergoeding die wordt berekend vanaf dag één van het dienstverband.
 • De vergoeding bedraagt een derde maandsalaris per dienstjaar, evenredig berekend voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter of langer dan een kalenderjaar heeft geduurd.

Back to the overview

 • Education
 • Technology
 • Business services
 • Care
 • WAB

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder knows everything about this subject. Knowing more? Contact us.

Read further?