Meer daden, minder woorden
15 januari 2019, 13:00
Carlo Hoogsteder

Vakbond FNV heeft bij de kantonrechter in Amsterdam een zaak aangespannen tegen Deliveroo. Deliveroo zet zzp’ers in als bezorgers van maaltijden. Volgens de vakbond waren de zzp'ers in de praktijk werknemers, zogenaamde schijnzelfstandigen, en vielen deze bezorgers daarom onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer. 

Volgens de kantonrechter was er inderdaad sprake van schijnzelfstandigheid en (be)oordeelde dat als volgt:

 • de mogelijkheid voor de zzp'er om zich door een andere zzp'er te laten vervangen is vrijwel inhoudsloos vanwege het feit dat vervanging moet worden doorgegeven aan Deliveroo en dit binnen de gestelde tijd vrijwel onmogelijk is;
 • de vergoeding van de zzp'er is niet zodanig hoog (gemiddeld maximaal € 18,00 bruto) dat in de hoogte van de vergoeding een relevante aanwijzing ligt voor zelfstandigheid;
 • de zzp'er is ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar in deze zaak mag worden aangenomen dat de inschrijving is verricht omdat dit door Deliveroo verplicht is gesteld aan de bezorgers;
 • de zzp'er heeft de vrijheid zijn eigen materialen te gebruiken maar met uitzondering van de maaltijdbox gaat het om de aanschaf van materieel dat ook in het dagelijks leven gebruikelijk is, zoals een smartphone en een eigen vervoermiddel; 
 • er is sprake van een ruime instructiebevoegdheid; en
 • de zzp'er heeft een slechte onderhandelingspositie ten opzichte van Deliveroo.

Ook voor uw onderneming is deze uitspraak relevant. Mocht u schijnzelfstandigen inzetten is het mogelijk dat u met terugwerkende kracht moet voldoen aan bepalingen uit een cao. Hierdoor moet u mogelijk vakantiegeld, loon, ontslagvergoedingen en loonheffingen betalen. 

MultiFlexx staat u bij in het beoordelen van de relatie tussen u en de zzp'er. Zo kunt u met een gerust hart zzp'ers blijven inzetten. MultiFlexx geeft eveneens certificaten aan zzp'ers, hiermee huurt u altijd echte zzp'ers in. Zie https://www.multiflexx.nl/nl/diensten/zzp-register/ voor meer informatie.

Terug naar overzicht

 • International
 • Onderwijs
 • Techniek
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zorg

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder weet alles over dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op.

Verder lezen?