Meer daden, minder woorden
26 november 2018, 19:16
Carlo Hoogsteder

De belangrijkste maatregelen die het kabinet wil nemen zijn:

 • Opdrachtgeversverklaring: via een webmodule kunnen opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring verkrijgen, als uit beantwoording van de vragen blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking;
 • Verduidelijking gezag: verduidelijkt wordt wanneerer sprake is van een gezagsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever;
 • Arbeidsovereenkomst bij laag tarief: het is straks niet meer mogelijk om langdurig zzp'ers in te zetten tegen een laag tarief; en
 • Opt-out: opdrachtgevers hoeven voor zzp’ers met een hoog tarief (waarschijnlijk boven de € 75,- per uur) geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Koolmees, heeft wel een aantal andere data gegeven waarin hij meer duidelijkheid zal geven over de nieuwe wetgeving voor zzp'ers:

 • Uiterlijk per 1 januari 2019 wordt de verduidelijking van het begrip gezag gepubliceerd.
 • In de eerste helft van 2019 wordt de wetgeving uitgezet waarin verder wordt beschreven hoe men om moet gaan met zzp’ers met een laag en een hoog tarief.
 • De webmodule voor opdrachtgevers is naar verwachting eind 2019 gereed.

De handhaving van de Wet DBA voor goedwillende opdrachtgevers blijft opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020.

Wilt u meer weten over hoe u zzp’ers rechtmatig en voor een goede prijs in kan zetten de komende jaren? Neem dan contact op met C. Hoogsteder.

Terug naar overzicht

 • Onderwijs
 • Techniek
 • Zorg
 • Zakelijke dienstverlening
 • Zzp
 • WetDBA

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder weet alles over dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op.

Verder lezen?