Meer daden, minder woorden
9 februari 2018, 18:00
Carlo Hoogsteder, LLM

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 9 februari in een brief aan de Tweede Kamer duidelijkheid verschaft omtrent de opschorting van de handhaving van de Wet DBA. Tot 1 januari 2020 zal deze wet beperkt worden gehandhaafd.

Tot 1 juli 2018 wordt de Wet DBA alleen gehandhaafd wanneer partijen doelbewust en kwaadwillend zzp'ers inzetten. Er is sinds afgelopen jaar slechts bij enkele partijen daadwerkelijk gehandhaafd. Het ging hierbij om gevallen waar zzp'ers tegen zeer lage tarieven gemakkelijke werkzaamheden hebben verricht.

Vanaf 1 juli 2018 wordt de handhaving verruimd. Bij ernstige gevallen wordt, ook nu, alsnog gehandhaafd. Bij overduidelijke schijnzelfstandigheid bestaat het risico op boetes, naheffingen en naming and shaming. Volgens de Belastingdienst is er sprake van overduidelijke schijnzelfstandigheid wanneer er is voldaan aan de volgende drie criteria:

  1. Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking
  2. Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid, en
  3. Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

De drie begrippen zijn niet verder gedefinieerd. Wel is het zaak voor opdrachtgevers om scherp te blijven kijken welke zzp'ers worden ingezet en wat de duur en omvang van de opdrachten van deze zzp'ers is. Het werken met zzp'ers is tot 1 januari 2020 zeker mogelijk, wel dient er sprake te zijn van een goede overeenkomst van opdracht, dossiervorming en een scherpe beoordeling op mogelijke schijnzelfstandigheid.


Terug naar overzicht

  • Onderwijs
  • Techniek
  • Zakelijke dienstverlening
  • Zorg
  • Wet DBA
  • zzp

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder

Carlo Hoogsteder weet alles over dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op.

Verder lezen?